Zabawy ruchowe dla dzieci rozwijające uwagę słuchową

Każdy rodzic, oddając dziecko do przedszkola, zapisuje je na zajęcia dodatkowe. Do najbardziej lubianych przez dzieci lekcji prowadzonych przez instruktora zewnętrznego, jest rytmika. Dlaczego? Ponieważ na takich zajęciach po prostu dużo się dzieje. Dzieci dostają do dyspozycji instrumenty muzyczne, akcesoria gimnastyczne, śpiewają i klaszczą. Rytmika wiąże się również z ruchem i serwowaniem maluchom ćwiczeń rozwijających uwagę słuchową. Czemu mają one służyć?

Rytmika, a zabawy ruchowe

Mając w głowie słowo „rytmika” część z nas wyobraża sobie siedzące w kole dzieci, które śpiewają i wyklaskują rytm lub uczą się nutek. To bardzo stereotypowe myślenie. Powszechnie stosowane na rytmice zabawy ruchowe dla dzieci z muzyką w tle mają za zadanie uaktywnić dziecko i pobudzić jego wyobraźnię. Zatem jak wyglądają i jaki cel kryją w sobie zabawy z rozpoznawaniem dźwięków?

Zabawy ruchowe dla malców rozwijające uwagę słuchową

Do zabaw ruchowych dla dzieci (których głównym zadaniem jest polepszenie motoryki ciała), można dodać nieco urozmaiceń, takich jak identyfikacja poszczególnych dźwięków.

Przykładowo: nauczyciel gra na pianinie wysokie dźwięki na przemian z niskimi. Mali uczestnicy po usłyszeniu wysokich tonów naśladują fruwanie ptaszków, reakcją na tony niskie jest zaś chodzenie na czworakach i chwilowa „zamiana” w niedźwiedzie.

Zabawy ruchowe dla dzieci rozwijające uwagę słuchową przynoszą następujące korzyści:
– zwiększenie uważności na słyszane dźwięki;
– poprawę percepcji słuchowej;
– usprawnienie słuchu fizycznego (dziecko rozróżnia nie tylko poszczególne dźwięki, ale również zmianę tempa, głośności itp.).